CENNÍK PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA OVOCIA TURANY

 

Platný od 1.1.2023

 

Konečná cena za 1 L 100 % alkoholu pri 20˚C 12,20 €
Cena za 1 L 50% 6,10 €, cena za 1 L 52% 6,34€
Minimálna várka od pestovateľa je 200 L kvasu
poplatok drevo na jednu várku 280 L 15,0 €

* 50 % daň z liehu, plná daň pri napálení viac ako 43 La na pestovateľa predstavuje 10,80 €
* cena za službu obsahuje náklady na likvidáciu výpalkov, dodávku elektrickej energie, vody, mzdové náklady

V Turanoch 1.1.2023