CENNÍK PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA OVOCIA TURANY

 

Platný od 1.1.2024

 

Konečná cena za 1 L 100 % alkoholu pri 20˚C 14,30 €
Cena za 1 L 50% 7,15 €, cena za 1 L 52% 7,44 € pokiaľ si zákazník dovezie drevo
Minimálna várka od pestovateľa je 200 L kvasu
poplatok drevo na jednu várku 280 L 18,0 €
Orientačná cena 1 L 50% s poplatkom za drevo 7,80 €
Orientačná cena 1 L 52% s poplatkom za drevo 8,00 €

* 50 % daň z liehu, plná daň pri napálení viac ako 43 La na pestovateľa predstavuje 14,904 €
* cena za službu obsahuje náklady na likvidáciu výpalkov, dodávku elektrickej energie, vody, mzdové náklady

V Turanoch 1.1.2024

X