Kontakt

  Sídlo:
  TURDAR, spol. s r.o.
  Jána Kostru 38/53
  038 51 Turčianska Štiavnička

  IČO: 36417530
  DIČ: 2021800649
  IČ DPH: SK 2021800649

  Prevádzka:
  Hlboká cesta 554
  038 53 Turany

  palenica@turdar.sk

  +421 917 617 786

  +421 907 807 145

  Meno a priezvisko (*)

  Email (*)

  Správa

  Prevádzkovateľ internetových stránok www.palenicaturany.sk je spoločnosť TURDAR, spol. r.o., Jána Kostru 38/53, 038 51 Turčianská Štiavnička, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka číslo 14834/L.

  Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj – odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 041/7632 130, 041/7632 139 e-mail: za@soi.sk Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1.

  Osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou TURDAR, spol. s r.o., IČO:36417530 v súlade s platným bezpečnostným projektom vypracovaným na základe zákona  122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov, za účelom kontaktovania a poskytnutia žiadaných informácií. Odoslaním mailu súhlasíte s jeho použitím na tento účel.

  X